Uitbannen van contant geld

Contactloos betalen in de kantine en mediatheek
In de kantine kan de leerling betalen met zijn pas bij een mobiele kassa. Doordat er een tegoed op de pas staat, hoeft de leerling in de kantine niet met contant geld te betalen. Hierdoor is er geen sprake van “wisselgeld” en zal de transactie sneller worden afgehandeld. Ook zal de leerling minder snel geneigd zijn de pauze buiten het schoolterrein door te brengen. In de mediatheek kan een kassa worden ingezet voor de verkoop van kleine artikelen zoals pennen, schriften en andere schoolbenodigdheden alsmede voor het innen van boetes bij de uitleen van boeken en materialen.

Contactloos betalen in snoep- en/of drankautomaat
Bestaande snoep- en drankautomaten kunnen worden voorzien van een betaallezer om al het contante geld uit de school te weren. Door de analyse van omzetgegevens per automaat of product kan het productbeheer sluitend worden gehouden.

Contactloos betalen voor kopiėren / printen
Het aantal gemaakte kopieėn en printjes van leerlingen en docenten kan beter worden beheerst, daar deze kunnen worden doorberekend aan de gebruiker. Hierdoor is er sprake van een efficiėnter papierverbruik en wordt de gebruiker individueel belast voor zijn gebruik. Op veel scholen is na invoering van de leerlingpas het papierverbruik gehalveerd.

Minikassa of Touch PC kassa
Middels de contactloze chipkaart kunnen betalingen (vrij van contant geld) worden verricht op een (mobiele) minikassa of Touch PC kassa. Bij een genetwerkte oplossing kunt u centraal gegevens verzamelen en artikelen wijzigen.