De Nationale Onderwijspas

De Nationale Onderwijspas met persoonsgebonden nummer (PGN)
De Nationale Onderwijspas® is standaard gekoppeld aan het PGN nummer (persoonsgebonden nummer, ook wel onderwijsnummer) en is zowel specifiek binnen uw instelling als daarbuiten te gebruiken. De Nationale Onderwijspas® met het PGN nummer legt de link naar landelijke organisaties en toepassingen.

Gemak met de Nationale Onderwijspas®
Om faciliteiten optimaler te benutten en de mensen effectiever in te zetten kunt u nu gebruikmaken van De Nationale Onderwijspas® voor uw eigen instelling. De pas kan worden gebruikt voor beperkte en voor uitgebreide functies zowel zonder en met de moderne contactloze chip. Verder kan de pas worden gebruikt voor kortingsprogramma’s, bezoek bij evenementen en websites en voor gebruik bij landelijke organisaties.

Meer Functionaliteiten voor eigen instelling en daarbuiten
Met behulp van De Nationale Onderwijspas® ontstaat een gecontroleerde omgeving waarbij u meer inzicht krijgt op verbruik, verspilling en kosten. Aanvullende functionaliteiten als registratie en betalen, absentie/presentie registratie en toegang tot PC, kluisjes en ruimten etc. dragen bij aan een veiligere school voor leerlingen en personeel! Voor Primair Onderwijs is De Nationale Onderwijspas® in het bijzonder geschikt voor de registratie en/of het betalen voor de overblijf/BSO. Alle systemen kunnen worden gekoppeld aan uw leerlingadministratiesysteem en/of roosterprogramma en reeds aanwezige apparatuur.

Online verwerking pasbestellingen
Dankzij de verwerking van online bestellingen voor gepersonaliseerde passen (t.b.v. de bulk en instromers) kan aanmaak van passen geheel of gedeeltelijk worden uitbesteed aan Pincash Onderwijs gedurende het gehele schooljaar.

Online fotoservice
De organisatie rondom schoolfoto’s is voor veel scholen vaak een lastige en tijdrovende klus. Het unieke online Nationale Onderwijspas concept draagt bij aan een effectief verloop van opnamen, verzending en inning van fotosets.