kaart management systeem

Een kaart management systeem voor alle deelsystemen
voor eenvoudiger beheer!

Kaart Management Systeem
Voor het gebruiksvriendelijk en betaalbaar beheren van alle Nationale Onderwijspas® / kaarthoudergegevens en groepen kaarthouders met de daaraan gekoppelde functies levert Pincash de Nationale Onderwijspas® Kaart Management Systeem. Met o.a. de volgende functies:

• Passen (op verschillende locaties) in één slag gebruiksvriendelijk aanmaken en beheren.
• Verloren passen centraal blokkeren, rapportages per automaat, per artikel, per kaart etc. Centraal beheer van artikelen en prijs voor automaten, kassa’s etc.
• Rechten beheren van kaarthouders ten aanzien van toegang (o.a. tourniquet, fietsenstalling, liften, deuren en kluisjes)
• Leerlingfoto’s direct vanuit de camera aan leerlingen koppelen en bewerken.
• Eenvoudige constatering van de status van de chipkaart. Is deze bijvoorbeeld kapot of wellicht nog niet geprogrammeerd.

Centrale Backoffice zonder dubbele invoer
De centrale backoffice is de gegevensbron van meerdere deelsystemen van Pincash, zoals bijvoorbeeld Absentie/Presentie Manager en het Kaart Management Systeem. Door deze methodiek heeft u niet meerdere gegevenseilandjes naast elkaar in gebruik en voorkomt u dubbel en ingewikkeld beheer. Alle toekomstige systemen van Pincash sluiten naadloos aan op de centrale backoffice.

Koppelingen voor optimale integratie
Teneinde het beheer van het totale systeem te vereenvoudigen, streeft Pincash ernaar koppelingen te realiseren voor een optimale integratie met uw leerlingadministratiesysteem, roosterprogramma en reeds aanwezige systemen. Op deze manier maakt u optimaal gebruik van de toch al reeds aanwezige en nauwkeurig beheerde gegevens.

“Hooguit een uurtje per week nodig voor beheer van het gehele systeem!”

Fred van Veen, Emmauscollege, Rotterdam

Al voor 1999 zocht het Emmauscollege te Rotterdam een oplossing voor het beheer rondom de interne contante geldstroom. De oplossing vonden ze uiteindelijk bij Pincash Onderwijs, die een betaalbaar elektronisch betaalsysteem leverde voor het voortgezet onderwijs op basis van de toen nog vrij onbekende chipkaarttechnologie.

De oorspronkelijke reden voor het Emmauscollege om tot de invoering van een chipkaart over te gaan was van financiële aard. De toen ook al forse contante geldstroom in de kantine baarde de accountant zorgen. Wat er precies werd verkocht, kon men alleen indirect afleiden en werkte grotendeels op basis van vertrouwen. Ook het tellen van het contante geld nam op weekbasis heel wat uren in beslag. Het chipkaartsysteem van Pincash zorgde ervoor dat het contante geld zich beperkte tot de opwaardeerpunten en dat er binnen de school alleen met elektronisch geld kon gaan worden betaald. Iedere verkooptransactie werd elektronisch vastgelegd en kon makkelijk worden geadministreerd. Een bijkomend voordeel van een gesloten betaalsysteem was dat het Emmauscollege zelf kon bepalen wat er op de chipkaart werd gedrukt. Naast een pasfoto en leerlinggegevens werd er een barcode toegevoegd, waarmee de leerlingen zich sneller telaat kunnen registreren bij de receptie en boeken kunnen lenen in de mediatheek. In de loop van de jaren heeft het Emmauscollege de chipkaart stap voor stap uitgebreid tot de huidige Nationale Onderwijspas. Vandaag de dag gebruiken de leerlingen De Nationale Onderwijspas® ook voor het openen van hun elektronische kluisjes en het betreden van de mediatheek. Het personeel, ook in het bezit van een De Nationale Onderwijspas®, heeft toegang tot de parkeerplaats, de docenteningang, het eigen postvak en de kasten in lokalen waar waardevolle audio/visuele spullen in staan. Tevens kiest het Emmauscollege voor een jaarlijkse vervanging van De Nationale Onderwijspas®, hierdoor staat elke leerling altijd fris op De Nationale Onderwijspas® en kan er met een jaartalaanduiding misbruik worden voorkomen.

Fred van Veen, Hoofd Interne Dienst en verantwoordelijk voor het beheer van het Nationale Onderwijspas® systeem, geeft aan dat de invoering van het betaalsysteem niet zonder slag of stoot is gegaan. “Aangezien het voor beide partijen toentertijd nieuw terrein was, liep het niet altijd zoals het zou moeten, maar met gezamenlijke inspanningen hebben we dat stadium al ver achter ons gelaten. Vandaag de dag ben ik hooguit een uurtje per week kwijt rondom het beheer van het gehele Nationale Onderwijspas systeem.” Ook in de toekomst verwacht het Emmauscollege nog meer deelsystemen op de De Nationale Onderwijspas® te kunnen integreren.